Generalforsamling mandag d. 28. september kl. 18.00

Badminton Roskilde afholder generalforsamling mandag d. 28. marts kl. 18.00 i cafeteriet i Himmelev (HBH-Hallen).

Kl. 18.00: Sandwich.
Kl. 18.15: Generalforsamlingen starter officielt.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af Dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
7. Eventuelt.

Regnskab 2019 og budget 2020 kan ses nedenfor.

Klubben serverer sandwich og kaffe, og derfor vil vi gerne vide om du kommer.

Tilmelding sker ved at klikke her

Link til vedtægter

Se regnskab 2019

Se budget 2020