Ungdom

Velkommen til Badminton Roskildes ungdomsafdeling
Badminton Roskilde har en stor og velfungerende ungdomsafdeling, hvor der fokuseres meget på et godt socialt liv. Alle børn kan have glæde af at spille badminton, og klubben tilbyder træning til alle niveauer. Træningen indeholder såvel almen motorisk udvikling som elitetræning, så alle børn kan blive tilgodeset uanset alder og niveau.

U9 til U19 spillere
Vi dækker aldersgruppen fra ca. 6 til 19 år. Det er en fordel at begynde tidligt (6-9 år), men det er absolut også muligt at begynde senere.

Babyton
Er barnet under 6 år, har vi også et tilbud til de yngste i alderen 1-5 år, som kan spille Babyton lørdag formiddag i Himmelev Badminton Hal.

Vi er både for eliten og bredden
Har du talent og flid, har du mulighed for at få en optimal træning, hvilket vil sige træningsmængde og instruktion på dit niveau.
Vi har selvfølgelig også plads til dig, som ikke nødvendigvis er blandt de bedste. Vi har uddannede trænere til alle niveauer. De bedste spillere får mere træningstid, men betaler også mere for det.

Vi satser på vores hold
Er du udtaget til ekstra træning, forventer vi også, at du deltager i holdturneringen.
Vi har en ambition om at klubben på et tidspunkt skal have et hold i den bedste række i alle aldersgrupper. Dertil en række andre hold som er tilmeldt efter spilleniveau. Klubben betaler diverse gebyrer og sørger for den overordnede organisering, mens forælder sørger for at spillerne får besked op til kampe, transport og afvikling af kampene.

Vi satser på din individuelle karriere
Alle spillere har mulighed for at spille individuelle turneringer på den enkeltes niveau. Dette udvikler i høj grad dit badminton spil.
Som forælder tilmelder du selv dit barn til turneringer og betaler via badmintonplayer.dk. Som forælder sørger du også selv for transport og evt. coaching af dit eget barn.

Vi er en social klub
I løbet af sæsonen har vi flere fællesarrangementer på tværs af årgange bl.a.

  • julefest
  • klubmesterskaber med gallafest
  • sommertræningslejr
  • fælles klubrejse til en stor turnering

Vi vil gerne have flere arrangementer, så initiativer til nye tiltag blandt forældre og spillere er meget velkommen. Vi har en hal med mange faciliteter – så grib chancen.

Vi er gode kammerater
Vi tager hensyn og hjælper hinanden, og mobning forekommer selvfølgelig ikke.

Vi er fair og sportslige
Vi respekterer vores modstandere, opfører os ordentligt på og uden for banen, og vi vil altid stræbe efter at dømme korrekt.

Vi uddanner vores trænere
Vi sørger for at rekruttere træneremner blandt klubbens medlemmer, og uddannelse sker løbende.

Forældre hjælper til
- når du melder dit barn ind melder du også dig selv ind :-)

Der er ansat folk til at drive hallerne og til at varetage træningen, men al anden aktivitet er på frivillig basis. Derfor er der behov for, at alle forældre bidrager løbende. Det kan være i direkte forbindelse med ungdomsarbejdet f.eks. som

  • holdleder
  • hjælper ved begyndertræning eller specialtræning
  • hjælper ved arrangementer

Vi har altid brug for flere hænder, så kontakt gerne ungdomsafdelingen på ungdom@badminton-roskilde.dk eller en træner, hvis du har lyst til at hjælpe til.