Generalforsamling

OBS: Bemærk nyt regnskab lagt på hjemmesiden 18. marts 2019 kl. 12.30. Der blev opdaget en fejl i den første version.

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Badminton Roskilde mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.00 i HBH-Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af Dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
7. Eventuelt.

[gview file="https://foreninglet-cms-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/1628/pNaFQnCK7e9g.pdf"]

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Badminton Roskilde