Indkaldelse til generalforsamling (inkl. regnskab)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Badminton Roskilde tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00 i Kernen i HBH-Hallen, Herregårdsvej 48, 4000 Roskilde.

Denne side vil inden generalforsamlingens afholdelse blive opdateret med revideret regnskab for 2017.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af Dirigent

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: Klik her for at se regnskab

4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste sæson

5. Indkomne forslag behandles

6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til vedtægterne

7. Eventuelt