Rekruttering til turneringsudvalget

Gennem de sidste 5 sæsoner er afvikling af åbne turneringer blevet en stadig større aktivitet i Badminton Roskilde. I indeværende sæson afholder klubben i alt 8 ungdoms- og seniorturneringer dækkende stort set samtlige aldersgrupper og niveauer. Som spiller er det en helt speciel oplevelse at få mulighed for at spille på hjemmebane. Fra bestyrelsens side er det et stort ønske at vi i fremtiden fortsat kan udbyde disse turneringer.

For 4 år siden blev der etableret et turneringsudvalg bestående af 4 medlemmer af klubben. Intentionen med etablering af turneringsudvalget var at fordele opgaverne ifm planlægning af turneringerne på flere for at sikre en tilstrækkelig fleksibilitet i bemandingen. Intentionen var ligeledes, at der til turneringer altid skulle være en repræsentant fra turneringsudvalget og at den øvrige arbejdskraft skulle rekrutteres gennem klubbens øvrige medlemmer.

Planlægningen af en turnering består i modtagelse af tilmeldinger, programlægning, evt. bestilling af dommere, evt. dialog med deltagere inden turnering samt præmiesætning og kommunikation med hal-personalet.

Igennem de sidste 3 sæsoner har turneringsudvalget reelt bestået af 2 medlemmer, hvilket har betydet en relativt stor arbejdsbelastning samt begrænset fleksibilitet i det tilfælde at et af medlemmerne skulle være forhindret.

Turneringsudvalget har bedt bestyrelsen om at tage til efterretning at man ønsker at genoprette den arbejdsbelastning blandt udvalgets medlemmer, som det oprindeligt var planlagt. Dette betyder, at der til næste sæson enten skal rekrutteres 2 nye medlemmer til udvalget eller alternativt skæres med 50% i turneringsaktiviteterne. En beskæring af aktiviteterne med 50% og et deraf følgende tilsvarende fald indtægter vil betyde enten et fald i det generelle aktivitetsniveau i klubben eller alternativt en forøgelse af kontingentet.

Som medlem af turneringsudvalget skal man regne med følgende: Oplæring i cup2000-turneringssoftware samt ansvarlig for 2 turneringer i løbet af sæsonen 2016/2017 – under forudsætning af at der er 4 medlemmer af turneringsudvalget (vi kan sagtens være flere). Som ny turneringsansvarlig skal man påregne en arbejdsbelastning på omkring 30 timers planlægning pr. turnering. Disse timer er koncentreret i de sidste 2 uger før afholdelse af turneringen, men kan fordeles jævnt. Desuden skal der påregnes ca. 10 timers arbejde pr. turnering ifm afviklingen.

Umiddelbart kan det lyde af meget tid, men det er en opgave, som man i høj grad selv kan planlægge, og så er det supermotiverende at tænke på timerne i hallen med de mange gade spillere og forældre, der rent faktisk ofte kommer med påskønnende bemærkninger.

Hvem er det vi søger?
I princippet enhver der har lyst og interesse i at hjælpe til. Du kan være en forældre til en ungdomsspiller, veteranspiller eller motionsspiller eller…

Forudsætninger?
Ingen overhovedet udover lidt gå-på-mod og godt humør. Badmintonkendskab er absolut intet krav!

Derfor meld dig til turneringsudvalget nu! Vi har en deadline medio oktober for ansøgning om turneringer til sæsonen 2016/2017, så vi skal gerne høre fra dig senest d. 9. oktober, hvis du er interesseret i at give en hånd med.

Hvis du vil melde dig eller bare høre mere om opgaverne, så kan du kan kontakte turneringsudvalget på turnering@badminton-roskilde.dk eller ring til os på enten 3083 2551 (Thomas) eller 2133 1394 (Teis)