Lørdag den 18. maj var vores sidste normale træningsdag i sæsonen 2018-19.

Du har dog stadig mulighed for at holde dig i form, indtil vi starter den nye sæson op i august.

Vedhæftet finder du nemlig oversigten over, hvilke træningstilbud vi har til dig.

Hæng planen op på køleskabet eller et andet sted, hvor du ser den dagligt.

Der er tre forældre, der har tilbudt at varetage løbetræningen krydret med lidt styrketræning. Søren, Henrik og Palle er klar til at give jer sved på panden og gøre jer klar til stranden. Alle forældre er velkommen til at deltage på løbetræningerne. Husk Hver for sig er vi gode - sammen bliver vi de bedste. #mere_fælles.

Følg også med i vores Facebookgruppe, hvor vi annoncerer evt. ændringer og deler gode historier. https://www.facebook.com/groups/109838195784081/

USU og trænerteamet siger tak for en god sæson og ønsker jer en god sommer.:-)

PS! Husk at gå ind i vores medlemssystem og svare på træningsønsker til næste sæson.

Venlig hilsen

Bjarne Nielsen

Cheftræner

Sommertræning-2019-plan

OBS: Bemærk nyt regnskab lagt på hjemmesiden 18. marts 2019 kl. 12.30. Der blev opdaget en fejl i den første version.

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Badminton Roskilde mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.00 i HBH-Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af Dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
7. Eventuelt.

Download (PDF, 207KB)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Badminton Roskilde

Lørdag d. 19 januar blev der i HBH (Himmelev Badminton Hal) afholdt Yonex Cup for Senior A & C.

Afviklingen skete med stor succes varetaget af Thomas. En stor tak til Thomas.

Også en stor tak til hovedsponsorerne Yonex og ForeningLet der muliggør afviklingen.

Masser af gode kampe blev afviklet og der var også præmier til Badminton Roskilde spillere

På vegne af sponsor udvalget

Kim Abildgaard

Denne sæson 2017/2018 er ved at være slut, og den har på mange måder været en spændende sæson, en god sæson, en lærerig sæson og en sæson hvor nogle ambitioner er nået og andre ikke.

En særlig tak til dig som sponsor

En særlig tak til dig som sponsor som gør det muligt, at få det økonomisk til at hænge sammen og give vores medlemmer nogle gode rammer.

Vores senior turneringshold

Vores 1. hold i 3 division var så tæt på som muligt at rykke op, men lykkedes desværre ikke på målstregen. Det var vores ambition at rykke op, og dermed blive et fast stabilt forankret divisionshold. Men for andet år i træk var vi utrolig tæt på.

Vores 2. hold i Danmarksserien lykkedes med at blive i rækken til trods for vi vidste det ville blive svært. Dejligt vi igen har et hold i Danmarksserien i næste sæson.

Vores 3. hold i serie 1 lykkedes med at rykke op i sjællandsserien. Super flot

Vi har dermed i næste sæson et senior hold i 3 efterfølgende rækker; 3 division, Danmarksserien samt Sjællandserien…..det er ganske flot….

Desuden havde vi for første gang et 4. hold som spillede i serie 4. Det blev dog ikke til oprykning og holdet spiller i samme række næste år.

Vores ungdoms hold

I vores ungdomsafdeling har vi et særdeles stor antal image015.jpgbørn der spiller i alle rækker fra Elite til D-række. Dette viser blot vi er en klub der favner bredt, og der er træningstilbud til alle.

Sponsorater der gives til klubben er naturligvis med til at sikre alle disse børn får træning. Det har således resulteret i at klubben har haft mange succeser på alle niveauer lige fra deltagelse i Europamesterskabet til Danmarksmesterskabet, Sjællandsmesterskabet samt mange andre lokale turneringer. Og det med mange præmier til følge.

Vores veteran hold

I vores veteranafdeling spilles der også på alle niveauer fra Elite til lavere niveauer. Også dette er udtryk for at klubben favner bredt og socialt er en god klub.

Vores sponsor udvalg

Vores sponsor udvalg er – som allerede nævnt – særdeles taknemmelig for du har støttet klubben den forgange sæson.
Sponsor udvalget kan selv se tilbage på sin første sæson som et nyt udvalg og en ny måde at arbejde på for Badminton Roskilde.
Vi (sponsor udvalget) har lært meget. Vi har ambitioner der ikke er kommet i mål, som eksempelvis etablering af en ”Sponsor erhvervs netværksgruppe”. Men vi synes selv vi lykkedes på mange andre måder, ved blot at se på vores sponsortavle med mange nye sponsorer.

Ingen tvivl om vi i sponsorudvalget har erfaret det er ”benhårdt arbejde” til trods for det gøres i fritiden, og der skal mange personer til. Men når det lykkes er det, det hele værd.

 

Vi vil arbejde videre i sponsorudvalget med henblik på næste sæson, og tage det med os som vi
har lært fra den forgangne sæson og vores første år som nyt udvalg.

Endnu engang en stor tak til sponsorerne og fra mig også en tak til medlemmerne i sponsorudvalget og de mange timer der er lagt i det frivillige arbejde.

De bedste sommer hilsner
Sponsorudvalget / ved Kim Abildgaard