USU – Ungdomsspiller udvalget

Ungdomsspiller udvalget varetager arbejdet omkring ungdomsspillerne i Badminton Roskilde.

UngdomsSpilleUdvalget består af:

Formand
Søren Holm Mikkelsen, shm@oldehus.dk, 26 70 42 13

Helle Jensen, renehjensen@mail.tele.dk, 21 22 64 11
Jesper Hansson, hansson_dk@hotmail.com, 40 14 47 71
Dennis Olsen
Eva Neuhausen
Carsten Meinhardt