Badminton Roskilde Talent Team

”Vi skaber morgendagens vindere” - Hver for sig er vi gode – sammen er vi bedre!
Målsætning

Projekt ”Badminton Roskilde Talent Team” (BRTT) er et eliteprojekt for klubbens bedste ungdomsspillere. Målet er at udvikle badmintonspillere, der er blandt de bedste på Sjælland og i Danmark. Udover at hjælpe spillerne med at udnytte deres badminton potentiale fuldt ud, ønsker vi også med projektet at udvikle hele mennesker, der fremstår som gode rollemodeller og er personer, der er villige til at yde for at kunne nyde. Endelig er målet også at kunne levere spillere, der på sigt kan gøre sig gældende på Badminton Roskildes 1. hold, der pt. spiller i Danmarksserien.

Vi ønsker, at tilbyde spillerne på vores tre bedste ungdomshold muligheder, der matcher deres konkurrenters og lever op til Danmarks Badminton Forbunds krav, for dermed at løfte spillerne både som hold og individuelt, så de kan tage det sidste skridt helt op i den danske ungdomselite. Vi vil tilbyde holdspillerne følgende tiltag:

 1. Tilbud om et ekstra (4.) trænings pas i badminton hallen (alle 3 hold)
 2. Målrettet fysisk træning der matcher Danmarks Badminton Forbunds (DBF) krav for U15 & U17 og målrettet skadesforbyggende øvelser for U13. Jf.  Badmintons Aldersrelaterede Trænings Koncept (BATK), udgivet af DBF.
 3. Mental træning efter VIWA® konceptet for U13, U15 & U17. U13 gruppen vil arbejde med at skabe et solidt mentalt fundament for videre udvikling. U15 og U17 gruppen arbejder videre med at gøre fundamentet mere solidt og arbejder også individuelt med at udvikle egne mentale styrker og ændre svaghederne. Denne indsats sker også med udgangspunkt i BATK.

 

Dette 4. træningspas vil være om fredagen, hvor alle spillerne i projektet træner sammen. Indholdet af denne træning kan være badmintonmæssigt, mentalt, styrke- og/eller konditionsmæssigt.

Derudover vil der være ekstra fysisk træning før eller efter de normale træninger. Denne ekstra styrketræning vil maksimalt være 45 minutter fordelt over hele ugen.

 

Målgruppe

I sæsonen 2012-13 er alle klassificerede Elite-, Mesterrækkespillere pr. 15.5.2012 potentielle emner til at deltage i projektet. Derudover har styregruppen mulighed for at uddele wildcard til særligt talentfulde spillere, som ikke umiddelbart er i målgruppen. Det kan f. eks. være 1. års U13 spillere i sæsonen 2012-13.

 

Krav/forventninger

Følgende kriterier for optagelse skal være opfyldt:

 1. U13/U15/U17 spiller i sæsonen 2012-13- klassificeret som E, M eller A spiller.
 2. Spillerne skal træne minimum 4 gange ugentlig i hallen. 4½-6 timers badmintontræning + 45–90 minutters styrke-/konditionstræning. Minimum træningsmængde badminton + fysisk træning - 6 timer pr. uge.  U15-U17 spillere, der er med 2. sæson i HTT skal have minimum 2 styrke-/konditionspas pr. uge.
 3. Spillerne skal yde for at kunne nyde – og altid være indstillet på at gøre sit bedste.
 4. Spillerne skal stå til rådighed i forbindelse med holdkampe under USU
 5. Levere en egenbetaling og hjælpe til med at skaffe økonomiske midler til projektet.
 6. Arrangere og deltage i 4-6 årlige fællesarrangementer.
 7. Deltage i mindst ét lokalt løb (markedsføring-synliggørelse)
 8. Forældreinvolvering – hver for sig er vi gode, sammen er vi bedre. Hvis vi løfter i flok kan vi præstere meget mere.
 9. Betalingen er bindende for et år af gangen.
 10. Der kan optages spillere løbende over sæsonen hvis der er plads.
 11. Såfremt der er flere end 25 spillere, der ønsker at deltage i projektet, er det styregruppen der har ansvaret for hvem der skal optages. Styregruppen kan overlade afgørelsen for udvælgelsen til cheftræneren, for at undgå uhensigtmæssig forældreindflydelse.

 

Hvad får spillerne

 1. Minimum 4 gange haltræning
 2. Individuel spilleranalyse og samtale
 3. Forskellige tests
 4. Gratis adgang til styrkecenter eller lignende faciliteter
 5. Trøje - når der findes en sponsor.
 6. Individuelt tilpasset styrkeprogram
 7. Mental træning efter VIWA® konceptet – mental test, VIWA® træningskortet mm.
 8. Erfaringsudveksling med andre idrætsgrene
 9. Billet til Copenhagen Masters

 

Træner team

Cheftræner Bjarne Nielsen er overordnet ansvarlig for det træningsmæssige indhold. Der arbejdes på alle 4 områder: Teknisk, taktisk, fysisk og mentalt.

Jeppe Ludvigsen varetager træningen i hallen om fredagen.

Jeppe Ludvigsen er ansvarlig for den fysiske træning.

Bjarne Nielsen vil varetage den mentale træning.

 

Derudover trækkes på forældre og medlemmer af klubben med forskellige kompetencer

 

Forældredeltagelse

Projektet forudsætter forældre engagement med regelmæssig deltagelse inden for et eller flere af følgende områder: Sponsorudvalg, arrangementsudvalg, administration, anden sportsudøvelse og træningsafvikling. Tidsforbruget er selvfølgelig varierende, men ca. 10 timers forældreindsats pr. barn på en sæson er nok dækkende og meget arbejde kan laves hjemmefra.

 

Spørgsmål (faq)

Skal jeg altid træne 4 gange om ugen?

Ja, men du kan altid melde afbud, hvis du skal til noget vigtigt.

 

Skal jeg komme til træning hvis jeg er skadet?

Ja, selvom du ikke kan spille kan du jo godt være med til det sociale, desuden kan du måske lave nogle øvelser som ikke belaster din skade

 

 Skal jeg komme til træning, hvis jeg skal restituerer efter en turnering hvor jeg har spillet mange kampe?

Ja, du kan jo være med til det sociale og selvom restitution er meget vigtig er det bedst, at du snakker med træneren om, hvordan du doserer træningen og hvilken form for træning du kan lave.

 

Jeg er U17 spiller og spiller kampe for seniorhold skal jeg også spille på ungdoms hold?

Ja, medmindre du spiller på Team Roskildes 1. hold eller der er helt specielle omstændigheder som gør at du ikke kan.

 

Kan jeg stoppe med træningen hvis jeg syntes det bliver for meget træning/ for hårdt?

Selvfølgelig kan du det, men dit indskud på 1000 kr. bliver ikke tilbagebetalt.

 

Hvad skal jeg hjælpe med til som forælder?

Vi er glade for alle former for hjælp, og vi har en række konkrete opgaver hvor vi både har brug for generelle kompetencer (f.eks. tovholder på fællesspisning) eller specielle kompetencer (f.eks. udarbejde materiale – sponsorbrochure, hjælpe til ved den fysiske træning, etc.)