Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Badminton Roskilde indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 17:30 i Himmelev Badmintonhal (tidligere H.B.K. Hallen).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af Dirigent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste sæson
 5. Indkomne forslag behandles
 6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til vedtægterne
  1. Valg som Seniorudvalgsformand
  2. Thomas Knudsen – ikke villig til genvalg.
  3. Bestyrelsens indstilling til nyt bestyrelsesmedlem bliver meddelt på generalforsamlingen
  4. Valg af Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Ølund Friis
  5. Valg af Motionsudvalgsformand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lisbeth Larsen
  6. Valg af Revisor: Bestyrelsens indstilling til valg af revisor bliver meddelt på generalforsamlingen
 7. Eventuelt

[gview file="https://foreninglet-cms-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/1628/yQXdgEc3wPpb.pdf"]