Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Badminton Roskilde. Det foregår i HBK Hallen, Herregårdsvej 48, tirsdag d. 17. marts kl. 18.30.

Bestyrelsen håber at klubbens medlemmer finder tid og lyst til at deltage.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 17. marts 2015:

 1. Valg af Dirigent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste sæson.
 5. Indkomne forslag behandles.
  1. Bestyrelsen foreslår opdatering af vedtægterne
 6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
  1. Valg som kasserer – bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Ølund Friis.
  2. Valg af motionsudvalgsformand og bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Lisbeth Larsen og Thomas Knudsen.
  3. Valg af et bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår nyvalg af Henrik W. Pedersen.
 7. Eventuelt.

Nedenfor er vedlagt regnskab for 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Badminton Roskilde

[gview file="https://foreninglet-cms-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/1628/3qWp7egALFAH.pdf"]