Badminton Roskilde har sin egen dommer - Henning Lysdal - der er kredsdommer i Badminton Sjælland.

Henning dømmer primært U15 og U17 turneringer i mester- og eliterækkerne samt fungerer som referee i 2. og 3. division. Ind imellem bliver det også til en tur som stigedommer i 1. division.

Du er velkommen til at kontakte Henning på badminton@lysdal.net, hvis du kommer i tvivl om reglerne, eller som Badminton Roskilde træner har brug for hjælp til at lære spillerne om regler, den formelle afvikling af kampe, ordentlig opførsel, m.m.

 

dommer

Kredsdommer Henning Lysdal, Badminton Roskilde

badmintonrostorv

I “aktion for sjov”

Badminton Danmark, love og regler

Dommerhåndbogen

Badminton Danmark om dommere

Badminton Sjælland, dommerudvalg

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Badminton Roskilde. Det foregår i HBK Hallen, Herregårdsvej 48, tirsdag d. 17. marts kl. 18.30.

Bestyrelsen håber at klubbens medlemmer finder tid og lyst til at deltage.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 17. marts 2015:

 1. Valg af Dirigent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste sæson.
 5. Indkomne forslag behandles.
  1. Bestyrelsen foreslår opdatering af vedtægterne
 6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
  1. Valg som kasserer – bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Ølund Friis.
  2. Valg af motionsudvalgsformand og bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Lisbeth Larsen og Thomas Knudsen.
  3. Valg af et bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår nyvalg af Henrik W. Pedersen.
 7. Eventuelt.

Nedenfor er vedlagt regnskab for 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Badminton Roskilde

Download (PDF, Unknown)

Badminton Roskilde har fået ny hjemmeside. Sig endelig til, hvis du synes der mangler noget i forhold til den gamle hjemmeside. Du kan skrive til info@badminton-roskilde.dk.