Generalforsamling udskudt

Vi har været nødt til at rykke generalforsamlingen da regnskabet ikke kan nå at blive klar til den først fastsatte dato (6. september kl. 18.30).

Nærmere info følger med ny dato for generalforsamlingen.

Badminton Roskilde afholder generalforsamling mandag d. 6. september kl. 18.30 i cafeteriet i Himmelev Badmintonhal.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
7. Eventuelt.

Regnskab for 2020 og budget for 2021 bliver publiceret på denne side i nærmeste fremtid.

MENU