Generalforsamling mandag d. 16. marts kl. 18.30

Badminton Roskilde afholder generalforsamling mandag d. 16. marts kl. 18.30 i cafeteriet i Himmelev (HBH-Hallen).

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af Dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
7. Eventuelt.

Nærmere info om regnskab følger senere.

Klubben serverer kaffe og kage, og derfor vil vi gerne vide om du kommer.

Tilmelding sker ved at klikke her

Link til vedtægter