Efter lang tids venten er der nu nyt vedrørende H.B.K. Hallen. Roskilde Kommune har i dag offentliggjort, at de har købt H.B.K. Hallen. Det er en fantastisk god nyhed 🙂

Man kan læse nyheden her:

http://roskilde.dk/nyheder/borger/roskilde-kommune-koeber-badmintonhal-i-himmelev

Vi ved dog endnu ikke hvornår vi helt præcist kan komme ind i hallen igen, da der er nogle formelle ting, som lige skal være på plads. Så snart vi kender den præcise dato, så melder vi dette ud.

På vegne af bestyrelsen i Badminton Roskilde
Anders Pallisgaard

Kære medlem af Badminton Roskilde!

Hvis du plejer at spille badminton i H.B.K. Hallen, så læs videre. Badminton Roskilde har ihærdigt forsøgt at få lavet en aftale med kurator om at få adgang til H.B.K. Hallen. Kurator har desværre meddelt, at han ikke vil åbne H.B.K. Hallen. Det er vi naturligvis rigtig kede af i badmintonklubben. Kurator vil først åbne hallen, når en ny køber til hallen til fundet. Det store spørgsmål er jo så, hvornår en ny køber er fundet.

Badminton Roskilde ønsker at Roskilde Kommune køber hallen, og vi vil nu tage kontakt til diverse byrådspolitikerne og fortælle dem om den meget vanskelige situation vi pt. står i: Nemlig at rigtig mange af vores medlemmer ikke længere kan spille badminton som de plejer. Vi havde håbet på at kurator ville give os midlertidig adgang til H.B.K. Hallen indtil en ny køber var fundet. Men det har kurator desværre ikke været interesseret i.

Som sagt er det meget vanskeligt at sige noget om, hvornår Badminton Roskilde igen kan få adgang til H.B.K. Hallen. Der kan måske gå et par uger - der kan måske også gå en måned eller to måneder eller tre måneder eller i værste fald mere. Vi ved det ikke, da det er en forhandlingsproces mellem kurator og en potentiel køber - forhåbentlig Roskilde Kommune. Vi har ingen direkte indflydelse på denne proces. Vi har naturligvis allerede været i kontakt med Roskilde Kommune og fortalt dem, at vi gerne ser at de køber hallen.

Skulle man kende en byrådspolitiker, så tøv ikke med at nævne den vanskelige situation badmintonklubben pt. står i.

I bestyrelsen har vi været forberedt på, at denne her situation kunne opstå. Vi har derfor været klar med en plan B, som blandt andet betyder, at en del spillere har fået et tilbud om træning i en anden hal. Desværre er det ikke alle medlemmer, som vi har kunne finde plads til i andre haller. Det er primært spillerne om tirsdagen kl. 18-22 samt spillerne om torsdagen kl. 18-22 som vi pt. ikke har noget alternativ til.

Det vi kan tilbyde er følgende:

 • Tirsdage kl. 18-19 i Roskilde-Hallerne.
 • Onsdage kl. 21-22 i Roskilde-Hallerne.
 • Torsdage kl. 18-19 i Roskilde-Hallerne.
 • Torsdage kl. 21-22 i Roskilde-Hallerne.
 • Fredage kl. 18-19 i Roskilde-Hallerne.
 • Fredage kl. 19-20 i Roskilde-Hallerne.
 • Mandage kl. 21-22.30 i Lynghøjhallen (Svogerslev).
 • Onsdage kl. 22-22.30 i Lynghøjhallen (Svogerslev).
 • Torsdage kl. 8.30-9.30 i Himmelevhalhallen (hallen ved siden af H.B.K. Hallen)
 • Mandage kl. 18.30-19.30 i Himmelev Gymnasiums hal - dog kun frem til og med uge 41 (efterårsferien).
 • Onsdage kl. 18.30-19.30 i Himmelev Gymnasiums hal - dog kun frem til og med uge 41 (efterårsferien).
 • Onsdage kl. 19.30-20.30 i Himmelev Gymnasiums hal - dog kun frem til og med uge 41 (efterårsferien).

Hvis alle de nuværende tirsdags- og torsdagsspillere ønsker at spille i ovenstående tidsrum, så vil der ikke være plads til alle, og så vil der blive trukket lod om pladserne. Denne lodtrækning vil blive foretaget 10. september. Derfor vil disse tider også først blive åbnet op mandag d. 12. september. Skriv til info@badminton-roskilde.dk, hvis du ønsker én af ovenstående tider, og så får du besked efter 10. september.

Hvis man på nuværende tidspunkt ønsker at vente på at H.B.K. Hallen igen bliver åbnet, så skal man ikke foretage sig noget. Man beholder sin nuværende træningsdag og tid. Når hallen igen er åben, så vil man få tilbagebetalt en procentdel af kontingentet (hvis man allerede har betalt) svarende til den træningstid man har mistet i hallen.

Man kan også på nuværende tidspunkt bede om at få refunderet hele sit kontingent. I så fald skal man sende et regnr. og kontonr. til info@badminton-roskilde.dk, og så tilbagefører vi pengene.

Med venlig hilsen
Formand Anders Pallisgaard
Badminton Roskilde

Kære medlem af Badminton Roskilde!

H.B.K. Fonden, som ejer H.B.K. Hallen, har i dag, 5. juli 2016, indgivet en konkursbegæring.

Badminton Roskildes økonomi er på ingen måde påvirket af H.B.K. Fondens konkurs, idet badmintonklubben har sin helt egen økonomi, og den er sund og rask.

Badmintonklubbens bestyrelse arbejder nu målrettet på at få adgang til H.B.K. Hallen til sæsonstart i august måned, således at H.B.K. Fondens konkurs ikke kommer til at påvirke medlemmernes adgang til at spille badminton i H.B.K. Hallen.

Nærmere info følger så snart vi ved mere eller senest inden sæsonen starter igen i august måned.

På vegne af bestyrelsen i Badminton Roskilde
Anders Pallisgaard

Badminton Roskilde har sin egen dommer - Henning Lysdal - der er kredsdommer i Badminton Sjælland.

Henning dømmer primært U15 og U17 turneringer i mester- og eliterækkerne samt fungerer som referee i 2. og 3. division. Ind imellem bliver det også til en tur som stigedommer i 1. division.

Du er velkommen til at kontakte Henning på badminton@lysdal.net, hvis du kommer i tvivl om reglerne, eller som Badminton Roskilde træner har brug for hjælp til at lære spillerne om regler, den formelle afvikling af kampe, ordentlig opførsel, m.m.

 

dommer

Kredsdommer Henning Lysdal, Badminton Roskilde

badmintonrostorv

I “aktion for sjov”

Badminton Danmark, love og regler

Dommerhåndbogen

Badminton Danmark om dommere

Badminton Sjælland, dommerudvalg